Video galerija

Video 1:  Izrada ribarskih alata

 

 

Video 2: Izrada ribarskih suvenira

 

 

Video 3: Prezentacija ribarskih alata na rijeci Savi