Naslovna

Rođen sam u mjestu Puska, Hrvatska Posavina, Grad Novska. Vlasnik sam mehaničarsko-uslužnog i tradicijskog obrta. U okviru tradicijskog obrta bavim se izradom ribarskih alata i suvenira iz Posavine, što sam naučio od svog djeda i oca koji su se bavili ribarstvom i izradom ribarskih alata.

Izradom ribarskih alata počeo sam se baviti od 1980. godine, a izradom izvornih suvenira aktivnije prije 20-ak godina s osnovnim ciljem da se sačuvaju od propadanja i zaborava tradicijski običaji ovog kraja te ribarski alati kojima su se mještani Posavine stoljećima koristili u ribolovu. Ribarski alat Geca

Do sada sam sudjelovao na mnogobrojnim manifestacijama i sajmovima, gdje sam izlagao suvenire koji su replike originalnih ribarskih alata.

   
Obrt Vojkovic - Ribarski suveniri Obrt Vojkovic - Ribarski suveniri
   
   
Vlasnik tradicijskog obrta
Mijo Vojković

Podaci o obrtu

Naziv obrta:   MEHANIČARSKO-USLUŽNI I TRADICIJSKI OBRT "VOJKOVIĆ"
Zaštitni znak:  
   
    Rješenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Sektor za žigove i industrijski dizajn KLASA: UP/I-381-04/14-010/1142 URBROJ: 559-04/2-15-009/J.H. od 23. ožujka 2015.
Sjedište:   44 330 NOVSKA, Ljudevita Posavskog 47
OIB:   12701004139
MBO:   92284841
Broj obrtnice: 03010100728
Žiro-račun:   2340009 - 1160170248 PBZ d.d.
IBAN: HR1823400091160170248
Djelatnost prema NKD: 16.29 Izrada tradicijskih ribarskih alata i suvenira
Godina registracije:   2006.
Telefon:   ++ 385 44 601 013
Fax:   ++ 385 44 601 013
Mobitel:   ++ 385 91 5769 251
E-mail:   suveniri@ribarski-suveniri-vojkovic.eu
Web:   www.ribarski-suveniri-vojkovic.eu